ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ (79)

.

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (4)

.

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΝΤΕΚΟΡ (13)

.

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ (18)

.

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟΥ (52)

.

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (24)

.

ΨΗΦΙΔΑ (6)

.

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ (18)

.