ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ (79)

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (4)

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΝΤΕΚΟΡ (13)

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ (18)

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟΥ (52)

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (24)

ΨΗΦΙΔΑ (6)

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ (18)